anti doping danmark

Som medlem hos Water & Wellness Fitness kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer, at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader Water & Wellness Fitness. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra Water & Wellness Fitness samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret indtil den udløber.

Vi samarbejder med Anti Doping Danmark