WATER & WELLNESS RANDERS (WWR)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ABONNEMENTER PR. 1. September 2017

Bemærk at vores generelle salg- og leveringsbetingelser, omhandlende andet end abonnementer til huset, stadig er gældende.

Generelt

Abonnement til Water & Wellness Randers kan købes online eller ved personlig henvendelse i vores reception inden for vores åbningstider.

Ved oprettelsen af et abonnement udfyldes personlige oplysninger, som bliver opbevarer i vores bookingsystem – Dette system er underlagt og opfylder krav fra Datatilsynet i forhold til opbevaring af personlig data.

Alle abonnementer i Water & Wellness opkræves for 2 måneder af gangen – Ved indmeldelse betales for første periode med det samme, som betales ved indmeldelse.

Chiparmbånd

Der udleveres et chiparmbånd når den første betaling er registreret – Ved online indmeldelse udleveres armbånd ved første personlig henvendelse i vores reception.

Ved udlevering af armbånd registreres fingeraftryk som en del af genkendelsesprocessen med fremtidige besøg. Dette sker efter datatilsynet gældende regler - WWR's personale har ikke adgang til denne database.

Dit chiparmbånd hænger sammen med dit abonnement og bruges til at få adgang og til at åbne/lukke et skab i omklædningsrummet.

Et medlemsarmbånd er personligt, og må således ikke overdrages til andre. Overtrædelse medfører bortvisning fra centret.

Der betales kr. 200 i forbindelse med udlevering af chiparmbånd, heraf kr. 160 i oprettelsesgebyr og kr. 40 i depositum for det udleveres chiparmbånd, som refunderes ved endt abonnement.

Mistes eller beskadiges chiparmbånd, bortfalder depositum og der udleveres nyt chiparmbånd mod depositum på 40kr.

Afleveres armbåndet ikke, bortfalder depositum.

 

Abonnement

Alle abonnementer hos WWR er løbende abonnementer og fortsætter indtil det opsiges i henhold til §7.

Undtagelsen for ovenstående, er årskort, som købes for en fast periode, er uopsigelige i perioden og herefter udløber automatisk.

Et abonnement i Water & Wellness Randers kan sættes i bero efter følgende regler:

Berostillelse kan kun ske skiftligt ved henvendelse i vores receptionen eller ved skriftlig henvendelse til Bero@waterwellness.dk. Ønsker om bero kan kun ske med min. 14 dages varsel.

Der skal altid oplyses en start- og slutdato for den periode, hvor abonnementet ønskes sat i bero. Det er medlemmets eget ansvar, at sikre sig en kvittering for aftale om at abonnementet er sat i bero.

Nogen af vores abonnementer er inkl. bero – Læs mere i beskrivelser af abonnementer. Andre abonnementer kan tilkøbe bero for perioder på 2-4 uger for kr. 100. Bero i mindre end 2 uger er ikke mulig.

Bemærk at det maksimalt er muligt at sætte abonnement i bero 2 gange årligt.

Betales et abonnement ikke til tiden, spærres abonnementet omgående. Der kan ikke trænes i Water & Wellness Randers imens et abonnement er spærret. Et abonnement kan først åbnes når det skyldige beløb og et evt. genåbningsgebyr er betalt.

Water & Wellness Randers forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

Opsigelse af et abonnement kan til enhver tid ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt, og abonnenten skal underskrive opsigelsen med navn og dato. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Water & Wellness Randers.

Ved opsigelse, stoppes en evt. igangværende berostillings-periode, og der skal således betales abonnement i opsigelsesperioden, indtil medlemskabet udløber – Det er ikke muligt at stille et abonnement i bero i opsigelsesperioden.

En opsigelse er først gyldig ved modtagelse af en kvittering fra Water & Wellness Randers. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, skal abonnenten kunne fremvise dokumentation for, at der abonnementet har afgivet opsigelse til Water & Wellness Randers, og at Water & Wellness Randers har modtaget opsigelsen.

Alder

Det er kun muligt for personer på min. 15år at tegne et abonnement

Personer mellem 15 og 18 år kan tegne et abonnement via personlig fremmøde af en forælder eller en værge. Det er således forælder eller værge der tegner, hæfter og betaler for et abonnement for en umyndig person.

Holdtræning

Fremmøde til holdtræning sker ved at abonnenten holder sit chiparmbånd op foran terminalen, der er monteret ved centrets adgangskontrol, hvorefter der gives adgang. Hvis chiparmbånd ikke medbringes eller ikke virker, skal der ske henvendelse i receptionen.

Der vil kontinuerligt være holdtræning, og holdtræningsplan vil altid være tilgængelig på vores website. Deltagelse på hold kræver forudgående tilmelding via online bookingsystemet enten fra egen pc, tablet eller telefon eller ved personlig henvendelse i receptionen.

Det er muligt at max. have 15 åbne tilmeldinger til hold og man kan max. tilmelde sig 30 dage frem i tiden

Framelding til hold skal ske senest 4 timer før starttidspunktet for holdet- Sker dette ikke, tilskrives gebyr på 35kr til næste opkrævning.

Indcheckning på hold skal ske senest 10 min før holdstart. Ved overtrædelse af dette, kan du risikere at miste din plads på holdet, da evt. pladser på venteliste har mulighed for at få pladsen på holdet.

Bemærk at det er abonmentens eget ansvar at sikre at fremmøde til holdtræning er sket korrekt ved indcheckning med armbånd ved indgang til fitnessafdeling. Bemærk desuden at du ved indchecking bliver ankomstregistret til holdtræning, som har starttidspunkt indenfor 2 timer fra indcheckbningstidspunkt - Starter du din træning tidligere, skal du checke ind igen i rette tid til hold.

Diverse

Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter.WWR kan således ikke tage ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Vi anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab i omklædningen under træning. Water & Wellness Randers kan ikke drages til ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af personalet skal altid følges. En overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved evt. afvisninger ved indgang af sikkerhedsmæssige eller andre årsager, skal personales anvisninger altid følges

Water & Wellness Randers er medlem af Anti Doping Danmark. Alle udøvende personer i Water & Wellness Randers er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det.

Nægter man at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at abonnementet ophører med øjeblikkelig virkning, og abonnenten skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten.

Water & Wellness Randers videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve vil i henhold til Anti Doping Danmarks nugældende regler medføre udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ovenstående gælder for såvel personer der har et abonnement, som for øvrige gæster.

Water & Wellness Randers kan til enhver tid opsige en abonnementsaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af en opsigelse fra Water & Wellness Randers’ side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt en abonnementsaftale bringes til ophør ved ophævelse som følge af abonnentens væsentlige misligholdelse af de gældende abonnementsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af personlige chiparmbånd, personer med medlemskab eller relation til rocker eller bande miljøer, lovbrud og racistiske udtalelser på Water & Wellness Randers inden- og udendørsarealer. 

Ændringer i abonnementsbetingelserne vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag på waterandwellness.dk, i vores salgsdiske og/eller i vores omklædningsrum.