Water & Wellness Randers, generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Generelle købsbetingelser
Hos Water & Wellness Randers A/S, cvr-nr. 34 58 12 82 (”Water & Wellness Randers”) sælger og leverer vi serviceydelser inden for oplevelser, fitness og wellness.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for billetter, medlemsskaber, årskort, klippekort, gavekort, og andre produkter som sælges via vores webshop. Alle aftaler indgås på dansk.
Køb i vores cafe er ikke omfattet af disse betingelser.
Kontantkøb: køb direkte ved vores salgsdisk, er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftaleloven. Der kan betales med VISA Dankort, MobilePay, Master Card ved alle kasseterminalerne. 
Onlinekøb: køb via vores webshop følger bestemmelserne i købeloven og betalingstjenesteloven. 

Billetter, klubkort, klippekort, gavekort
betragtes som betalingsmiddel, og Water & Wellness Randers betragter ihændehaver af en billet, klubkort, klippekort eller gavekort, som den retsmæssige ejer. Water & Wellness Randers kan således ikke gøres erstatningsansvarlig for mistede eller stjålne billetter, klubkort, klippekort eller gavekort.

Chiparmbånd ISA Dankort
er personlige, og må ikke overdrages til tredjemand, og indehaveren af et chiparmbånd er således ansvarlig for dets anvendelse.

Ved køb af abonnement scannes købers fingeraftryk, som efterbruges til at give adgang til de af husets facilitet, som abonnementet giver adgang til. Fingertryk opbevares sikkert i henhold til datatilsynet regler og bruges ikke til andet end genkendelse af bruger ved indgang. Vores personale har ikke adgang til database med fingeraftryk.

Gavekort

Bestilling
Gavekort kan købes via online webshop, eller ved personlig henvendelse i vores salgsdisk Water and Wellness Randers, Viborgvej 80, 8920 Randers NV.

Alle aftaler indgås på dansk, og du kan rette i din bestilling undervejs i løbet af ordreprocessen.

Straks ved afslutning på ordreafgivelsen via vores webshop fremsendes en ordrebekræftelse til den oplyste e-mail adresse. Det er herefter ikke muligt at tilgå ordrebekræftelsen elektronisk via vores website.

Anvendelse og gyldighed
Gavekort er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdatoen, og kan ved fremvisning anvendes som betalingsmiddel til:

• Water and Wellness Randers´ svømmefaciliteter

• Water and Wellness Randers´ wellness afdelingen

• Water & Wellness Randers`  Fitness & Workout

• til special holdtilbud i Fitness & Workout afdelingen (specifikke gavekort)

Saldo på gavekortet nedskrives med værdien på købet, og restsaldo vil altid fremgå af gavekortet. En evt. restværdi på gavekortet efter udløbsdato, kan på kortholders anmodning udbetales i op til et år efter udløbsdatoen.

Water and Wellness Randers betragter ihændehaver af gavekortet, som kortes retsmæssige ejer. Water and Wellness Randers kan således ikke gøres erstatningsansvarlig for mistede eller stjålne gavekort.

Afbestilling og fortrydelsesret
For afbestilling og fortrydelse af køb af gavekort, som er købt via vores webshop gælder bestemmelserne i forbrugeraftalelovens kapitel 4.

En eventuel afbestilling skal fremsendes pr. mail til info@waterwellness.dk mærket ”Afbestilling + ordrenr.” Afbestillingen bør ske samme dag, som bestillingen er foretaget via vores webshop. Ved anvendelse af fortrydelsesretten returneres gavekortet i samme stand som ved modtagelse, enten ved personlig henvendelse eller pr. brev således at det inden 14 dage er modtaget på vores adresse:

Water & Wellness Randers
Viborgvej 80
8920 Randers NV

Forsendelsesomkostningen for returnering af gavekortet påhviler køber.

Der skal vedlægges oplysninger der gør det muligt, at identificere ejeren: Navn, adresse, telefonnr., ordrenr. (gerne en kopi af ordrebekræftelsen) samt hvilket reg.- og konto nr. hvor til beløbet skal returneres.

Vi gør opmærksom på, at det kun er køber af gavekortet, der kan gøre brug af fortrydelsesretten, og dermed modtage pengene retur.

Levering
Vi ekspederer ordrerne i den rækkefølge de modtages, og vi levere inden for 3 arbejdsdag. Alle gavekort sendes med Post Danmark.

Der tages forbehold for force majeure.

Priser, gebyr og betaling
Alle priser er i danske kroner og angives inklusiv moms og evt. afgifter m.m.

Ud over gavekortets værdi opkræves der forsendelsesomkostninger, som pt. udgør kr. 29,00 pr. forsendelsesadresse.

Der kan betales med Dankort, og der kan aldrig trækkes et større beløb en det der er godkendt ved købet.

De data, som du oplyser i forbindelse med betaling via Dankort, er krypterede, og det er således kun NETS/DIBS der kan læse dem.


Badeland og 50 meter bassin:
Billetter, klubkort & klippekort
til vores svømmefaciliteter kan købes ved personlig henvendelse i vores salgsdisk inden for vores normale åbningstider.

Entré billetter og klubkort betragtes som et kontantsalg, og kan dermed ikke fortrydes. 3 timers billetter til badelandet starter ved indgangen igennem adgangsmøllen i receptionen og udgang skal ske inden 3 timers udløb, eller vil der blive opkrævet dagsbillet pris ved udgangen.  

Klippekort kan købes online via Water & Wellness Randers´ hjemmeside (www.waterandwellness.dk) og følger bestemmelserne i købeloven og betalingstjenesteloven. Klippekortet er elektronisk og personligt. Bemærk at klippekort har en gyldighed på 1 år fra købsdato

Water & Wellness Randers betragter ihændehaver af en billet, et klubkort, et klippekort eller et gavekort som dets retsmæssige ejer. Water & Wellness Randers kan således ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt disse mistes eller bliver stjålet.


Spa & Wellness
Behandlinger

Adgang til Spa & Wellness afdelingen kan købes ved personlig henvendelse i vores salgsdisk inden for vores normale åbningstider.

I forbindelse med købet aftales et tidspunkt for gennemførslen af behandlingerne, som bookes af vores servicepersonale. Såfremt aftalen ønskes ændret eller aflyst, skal dette ske enten ved personlig eller telefonisk henvendelse senest dagen før inden kl. 12.00, herefter betragtes behandlingen som værende leveret trods evt. manglende fremmøde. Køb af behandlinger betragtes som kontantkøb, og kan dermed ikke fortrydes.


Fitness & Workout

Køb af medlemskab eller billetter til vores fitnesscenter er underlagt ekstra salg- og leveringsbetingelser - Disse kan ses HER

Personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os enten i form af et abonnement, køb af klubkort eller køb i vores onlineshop, skal du lade dig registrere med navn, adresse samt e-mail. Personlige oplysninger registreres og opbevares i op til 5 år efter ophør af aftalen, hvorefter de slettes.

Registreringen af personlige oplysninger sker alene for anvendelse til levering. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger, og ingen oplysninger videregives til tredjemand. Du har altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Registrering og behandling af oplysningerne sker i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os via info@waterwellness.dk

Kun Water & Wellness Randers´ administration og bogholderi har adgang til registrerede kundeoplysninger. Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret, og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Forretningskendetegn m.v.
Det er ikke tilladt at benytte grafik, billeder og lignende fra hjemmesiden, uden Water & Wellness Randers’ skriftlige tilladelse.

Værneting
Enhver tvist, der involvere Water & Wellness Randers, er underlagt dansk ret og afgøres ved retten i Randers, Danmark, som første retsinstans, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet. Dette gælder også salg til udlandet, Grønland og Færøerne.